Davis Community Church, 412 C St., Davis, CA, 95616, United States